XX JUBILEUSZOWY Festiwal Kultury Ukraińskiej w Koszalinie       28 czerwca - 3 lipca 2011

Historia Festiwalu

W tym roku w dniach 28. czerwca – 3. lipca 2011 odbędzie się jubileuszowa – 20. edycja Festiwalu Kultury Ukraińskiej w Polsce, organizowanego przez Związek Ukraińców w Polsce.

Z tej okazji proponujemy przyjrzeć się historii festiwalu – kiedy i gdzie odbyły się pierwsze edycje, jak wyglądały, jakie zespoły uświetniały kolejne edycje Festiwalu a jakie właśnie na jego scenie zdobywały pierwsze doświadczenia występów przed większą publicznością, jacy reżyserzy pracowali nad tymi przedsięwzięciami, jak zmieniał się format festiwalu? Odpowiedzi na te i inne pytanie znajdują się w Kronice Festiwalu przygotowanej przez Katarzynę Seń.

Festiwal to jednak nie tylko statystyka i faktografia. Skąd wzięła się idea Festiwalu? Czym był i czym jest dzisiaj Festiwal dla mniejszości ukraińskiej w Polsce i dla innych obywateli tego kraju? Czy warto wrócić do tradycji „wędrującego” Festiwalu? Na te i inne pytania odpowiada pierwszy prezes Związku Ukraińców w Polsce - Jerzy Rejt, w rozmowie z Grzegorzem Spodarkiem.

Oba teksty ukazały się w wydawanym przez Związek Ukraińców w Polsce „Ukraińskim Almanachu”, Warszawa 2011.